Bäste kund

Vi vill informera dig om att vi nu förbättrar vår hantering av personuppgifter ytterligare i enlighet med den högre standarden för personuppgiftsskydd som introduceras med den nya Europeiska dataskyddslagen den 25 maj, mer känd som General Data Protection Regulation (GDPR).

Det är viktigt för oss på Profil Europa / Fronta Kristianstad att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för våra ändamål.
De personuppgifter vi behandlar är:
v Namn
v Företag
v E-postadress
v Telefonnummer och adress till arbete
v Titel

Vi behandlar dessa uppgifter i vårt kundregister samt/alternativt för utskick av nyhetsbrev, kampanjblad och annan typ av marknadsföring.
Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig samt möjlighet att stoppa utskick.

Vi på Profil Europa / Fronta Kristianstad har även skyldighet att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du kan alltid tacka nej till vidare kommunikation som vi skickar dig.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på 044-202480
...eller så kan du också maila oss på info@profileuropa.se info@profileuropa.se eller info@frontakristianstad.se om du vill ha mer information.